top of page

Ewheel info

Ewheel shop:

Leuvenselaan 466

3300 Tienen

tel +32495579261

Ewheel Office

Optimo BVBA

Beauduinstraat 40/2

3300 Tienen

BE 0450.419.203

tel +32495579261

 

Wettelijke vermeldingen , legal notice , op de website www.e-wheel.be

 - Deze website (aangeduid met “de Website”) wordt gepubliceerd door: E-wheel

Ewheel Office, Optimo BVBA, Beauduinstraat 40/2, 3300 Tienen

BE 0450.419.203, tel +32495579261

De publicatiedirecteur is: Dhr. Nelissen Luc - Algemeen directeur

- Deze Website is gebouwd door de onderneming:  www.wix.com

  Het gebruik van de Website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, verbindt de internetgebruiker zich ertoe om de hieronder vermelde regels na te leven en deze te respecteren. De internetgebruiker bevestigt deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Indien de internetgebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, wordt hem verzocht de Website niet te bezoeken.

bottom of page